Regnskapsrådgivning 2

 

Trenger du hjelp med å skape bedre drift og høyere lønnsomhet ?


Regnskapsrådgivning setter søkelyset på:

  • Vi går igjennom dine viktigste kostnadsområder og finner de beste løsningene

  • Vi får på plass de styrings- og rapporteringsverktøy du trenger

  • Vi hjelper deg med de administrative byrdene som tar mye av bedriftens tid

  • Vi ser på dine personalpolitiske og forpliktelser, og hjelper deg med tiltak som sikrer solide og trygge arbeidforhold

  • Vi finner de beste tilpasningene til skatte og avgiftssystemet som kan redusere kostnadene


De har behov for å vite hvordan bedriften går og hva som kan forbedres av rutiner og kontrollsystemer. Det er et eget ekspertområde.

Målet med regnskapsrådgivningen er at bedriften skal bli bedre tilpasset gjeldende lover og regler innenfor regnskap og personal. Det gjør at du driver trygt og sikkert.

Mange ledere er ikke klar over hvor viktig et gjennomarbeidet årsoppgjør er for bedriften. Årsoppgjøret omtales gjerne som bedrifts CV. Viktigheten av et gjennomarbeidet årsoppgjør merkes ofte for sent, når selskapet trenger nytt lån/leasing, ny kapital eller blir kontrollert av kunder/leverandører.

MMC Partnere  leverer en helhetlig og smart løsning som inkluderer rådgivning etter behov, slik at årsoppgjøret blir tjenelig for bedriften.

 Ta kontakt på skjema, epost eller telefon.    Kontakt oss  


Regnskapsrådgivning / IT

Gode rådgivere som kan bistå innen regnskaps-, personal og årsoppgjør rådgivning. Lovverket er komplisert og de fleste bedriftene har behov for spesialkompetanse innenfor disse fagområdene.

En MMC Partner har kompetansen og ressursene som skal til for å være en god rådgiver. Det er ofte mange saker i løpet av et år som kan være smart å bruke en rådgiver på. Kontroll av regnskapsrutinene, gjennomgang av de bedriftsøkonomiske avskrivninger på driftsmidler, ansatte som skal starte eller slutte i jobben, FOU, avgiftssaker, innkrevning debitorer, sykemeldinger, utbytte m.v. Dette reduseres usikkerheten og du får et mer riktig regnskap/årsoppgjør


Årsoppgjør

Har bedrifter behov for rådgivning i forbindelse med årsoppgjør? 

Bedriftens årsoppgjør er "bedriftens fingeravtrykk". Det brukes av bank, kunder, leverandører med flere. En gjennomgang kan avdekke forhold som ville gitt et riktigere bilde av selskapets drift. Et godt og riktig årsoppgjøret kan være forskjellen mellom Nei og Ja i en lånesituasjon eller i forhold til en leverandørkreditt.

Din saksbehandler har registrert alle dine regnskapsdata gjennom året. Det gir han/henne de beste forutsetningene for å utføre årsoppgjøret ditt.

 

Regnskapsanalyse

Det er mange typer regnskapsanalyse. Vi nevner her 3 hovedtyper:

  • Rentabilitetsanalyse ( Hvordan drives bedriften og hva avkastning er det på kapitalen )

  • Likviditetsanalyse ( Hvordan er betalingsevnen til bedriften )

  • Finansiering og soliditetsanalyse ( Hvordan er bedriften finansiert og hvor solid er den i forhold til tap )

Regnskapsanalyse et fint "verktøy" når en ønsker å ta pulsen på bedriften og sammenligne bedriften mot andre bedrifter eller bransjer. Flere er av den oppfatning at å styre etter likviditet er bedre enn å styre etter vanlige regnskapsrapporter. Analysene er å anbefale i kombinasjon med bl.a. lånesøknad, salg av bedrift/selskap, kapitalutvidelse, effektivisering m.v.    

             

Konsernregnskap

Konsernregnskap er for alle konsern, men mange små konsern velger bort denne muligheten. (de står fritt til å bestemme dette selv) Uansett vil vi anbefale alle små konsernselskaper å ta en vurdering på om det er smart å benytte seg av unntaksregelen.  

 

Livskraftig drift

Gjennom en livskraftig drift vil du kunne nå ditt mål om et foretak som går med overskudd. En god rådgiver kan hjelpe deg å ta de rette skritt og gjøre de rette disposisjoner. Gjennom regnskapsanalyser kan vi gi tilbakemeldinger vedrørende driften. Tilstandsrapportene kan gi grunnlag for videre utvikling. Regnskapsanalysene forteller deg om bedriftens lønnsomhet, finansiering, likviditet og soliditet. 

 

Årsoppgjørspakker

Hos MMC Partner blir det tilbudt ulike årsoppgjørspakker. Innholdet i årsoppgjørspakkene vil være avhengig av hvilket produkt dere som kunder ønsker. Vil dere ha et standard årsoppgjør eller vil dere ha større påvirkning gjennom avtalte møter og rådgivning?

For mer informasjon om årsoppgjørspakkene, ta kontakt med nærmeste MMC Partner.

 

Budsjettering

Budsjettering er en viktig prosess i dagens bedrifter. Skal bedriften din stå sterkere i konkurransen med andre vil det være en fordel å ha vært gjennom en budsjettprosess. Det er mange bedrifter som ikke bruker tid eller penger på budsjettprosessen. På lang sikt vil ikke dette være gunstig for bedriftens fremtid.

 

Budsjettet som styringsverktøy

Bedriftsledelsen får en bedre oversikt over hva som vil være ressurskrevende prosesser i driften, og hva som gir størst inntekter. Budsjettet har også en viktig psykologisk funksjon, ved å øke de ansattes motivasjonen og fokus på å oppnå felles mål. Men da er det viktig å presisere at denne motivasjone blir sterkest om de ansatte har fått bidra i budsjettprosessen.I samarbeid med din MMC Partner kan du på en rask og effektiv måte sette opp et budsjett til bruk i din bedrift.

 

Last ned brosjyre:
Lønnsomhet uten grenser innen MMC Regnskapsrådgivning og IT (pdf)