Lønn

Har du ansatte?
Når du har ansatte i din bedrift er det endel som må på plass og mye av dette er lovpålagt. I et AS starter det i det små om det er bare du som er ansatt.
Det starter med lønn til ansatte  og kan gjelde alle prosessene som gjelder de menneskelige ressursene (ansatte). Da omtaler vi det gjerne som HR.  

Når det gjelder lønn må du vite bl.a. om dette:

- Lønnkjøring
- Lønnslipp
- Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (aa-registeret)
- A- melding
- Arbeidsgiveravgift
- Forskuddstrekk
- Sykemelding
- Sykepenger
- Feriepenger
- Reiseregninger
- Naturalytelser
- Telefon/internett
- Firmabil


Nedenfor tar vi med et av våre tips på lønn

 

Lønnsområde er kanskje mer omfattende enn du tror

Det har kommet nye lovregler til lønnsområdet de senere årene. Det gjelder:

1. Mer detaljert A-melding
2. Arbeidsreiser som en del av arbeidstiden
3. Reise og diett og eventuell beskatning av dette
4. Goder du har i arbeidet som det eventuelt skal trekkes skatt av
5. Skattetrekk for utenlandske statsborgere