Nå kan du tilby dine kunder og ansatte enda mer!

MMC Forretningskonseptene bygger på MMC konseptet. Disse lar deg jobber smartere og med større inspirasjon gjennom metodisk arbeid i hele kundens verdikjede.
 

Ansatte

Det er et stor utviklingspotensiale for dine ansatte.  Hver ansatte har muligheten til å utvikle seg til en bedre rådgiver og på den måten indirekte sikre seg en bedre og mer intressant fremtid. Vi kjenner alle til effekten av digitaliseringsprosessen og at det tradisjonelle regnskapsarbeidet blir effektivisert.

En av målsetningene med forretningskonseptene er at den ansatte gradvis skal kunne tilby flere og bedre tjenester. Når tiden på det generelle arbeidet går ned vil det bli bedre tid til å utføre flere tjenester for kundene. Dette er noe som kommer både den ansatte og kunde til gode.

 

Kunder

Når vi tilbyr flere og bedre tjenester kan kunden utnytte regnskapsføreren/rådgiveren sin bedre. De får et økt tilbud av tjenester på ett sted – hvorfor gå andre plasser når en kan få alt på et sted.
 
En MMC Partner legger forholdene til rette slik at kundene kan få utført arbeidet på en optimal måte. Dette gjøres gjennom klare retningslinjer som kunden kan forholde seg til. Følges disse vil det bli enklere for regnskapsfører/rådgiveren og kundene vil få en hyggeligere pris.
En MMC Partner tilbyr tjenester og pakkeløsninger innenfor våre 4 forretningsområder. Vi leverer ikke en standard tjeneste, men tjenester som er basert på kundens forretningsprosesser.