Ikke bland næring og privat

Ta tidlige grep med å skille bedrift og privatøkonomi

Det kan straffe seg å ikke ha et klart skille.

Dette bør du sørge for å holde klart fra hverandre:
1. Bankkonti
2. Lån
3. Garantier og pantesikkehet
4. Bilag
5. Lønn/privatuttak
6. Eiendeler
7. Lokaler 

Låner du penger til aksjeselskapet? Da bør du heller vurdere å øke aksjekapitalen.

Har du spørsmål?