egg v2
 

MMC gruppen har ny adresse fra og med 11.12.2019

Nedbergeveien 11, 5178 Loddefjord

 

Statense reiseregulativ 2019

https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/lonn--personal/statens-reiseregulativ-og-skattefrie-satser-for-2019/

Statsbudsjett 2020

Regjeringen har lagt statsbudsjett for 2020.
https://www.regjeringen.no/no/dokument/statsbudsjettet/statsbudsjettet-2020/id2668139/

Lovendringer og ikrafttredelse

Kassasystem - fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg benytte et produkterklært kassasystem

SAF-T - fra og med 1. januar 2020 vil det være krav om å følge SAF-T reglene

Skattefunn - Statsbudsjett 2020 kommer med forbedringer i ordningen

Nyttige internettsider

NAV http://www.nav.no/Forsiden

ALTINN  https://www.altinn.no/