egg v2
 

 

Statsbudsjettet 2021

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2021/id2741050/

Statens reiseregulativ 2022

Regjeringen har lagt statsbudsjett for 2020.
https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/statens_reiseregulativ/id965/

MMC gruppen har ny adresse fra og med 11.12.2019

Nedbergeveien 11, 5178 Loddefjord

 

Lovendringer og ikrafttredelse

Kassasystem - fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg benytte et produkterklært kassasystem

SAF-T - fra og med 1. januar 2020 vil det være krav om å følge SAF-T reglene

Skattefunn - Statsbudsjett 2020 kommer med forbedringer i ordningen

Nyttige internettsider

NAV http://www.nav.no/Forsiden

ALTINN  https://www.altinn.no/