Statense reiseregulativ 2016

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kostgodtgjorelse-og-nattillegg/id438637/ 

Endring i inntektsskatten for personer

https://www.regjeringen.no/contentassets/e39a90066fc74838926e6774f95f5094/faktaark_inntektsskatten.pdf

Statsbudsjett 2016

Regjeringen har lagt statsbudsjett for 2016.
http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2016/ 

 

  

Nyttige internettsider

NAV  http://www.nav.no/Forsiden

ALTINN  https://www.altinn.no/