egg v2
 

 

Statsbudsjettet 2022

https://www.regjeringen.no/no/statsbudsjett/2022/id2871447/

Statens reiseregulativ 2022

Regjeringen har lagt statsbudsjett for 2020.
https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/statens_reiseregulativ/id965/

MMC gruppen har ny adresse fra og med 01.10.2022

Postboks 550 Olsvik , 5884 Bergen

Besøksadresse/leveringsadresse: Olsvikveien 186, 5184 Olsvik

 

Lovendringer og ikrafttredelse

Kassasystem - fra 1. januar 2019 må bokføringspliktige med kontantsalg benytte et produkterklært kassasystem

SAF-T - fra og med 1. januar 2020 vil det være krav om å følge SAF-T reglene

Skattefunn - Statsbudsjett 2020 kommer med forbedringer i ordningen

Nyttige internettsider

NAV http://www.nav.no/Forsiden

ALTINN  https://www.altinn.no/