Daglig leders plikter og rettigheter

Daglig leder har en spennende og utfordrende jobb. Ikke sjelden blir den mer omfattende enn flere har tenkt seg.
I tillegg til å ta seg av daglig drift er det mange lover og regler lederen må kjenne til og følge.
Da må en i hvertfall kjenne til de plikter og rettigheter har.

Nedenfor viser vi et tips om dette temaet. 

 


Daglig leders plikter og rettigheter

Du må særlig være klar over de pliktene daglig leder har og de bestemmelsene som gjelder daglig leder i arbeidsmiljøloven.

Etter aksjeloven kan daglig leders arbeidsoppgaver deles inn i 4 hovedområder:
1. Daglig drift  
2. Strategi 
3.Organisering og organisasjonsutvikling
4. Tilrettelegge for styrearbeid, styrerapportering og delta på styremøter

Det har daglig leder plikt til å sørge for. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gir daglig leder et svakere stillingsvern enn for de fleste ansatte.
Det betyr at dersom daglig leder svikter sine plikter etter aksjeloven, kan det gi grunnlag for oppsigelse.
En stilligsinstruks som utdyper disse pliktene etter aksjeloven vil være til god hjelp for daglig leder og styreleder, og samarbeidet mellom disse. Det vil kunne forebygge større problemer.

Har du spørsmål?