Forretningsrådgivning

 

Trenger du en samtalepartner eller forretningsrådgiver ?


Mange ledere og aktive eiere har arbeidsoppgaver de ønsker å få innspill til og kostnadseffektive løsninger på.
De mangler en samtalepartner med forresom tningsforståelse som også kan løse oppgaver på en smart og enkel måte.

MMC Partnere har forretningsforståelse og tilbyr rådgivning som bygger på et omfattende forretningskonsept. Partneren kan derfor bistå med forretningsrådgivning i små og store saker, på en effektiv og helhetlig måte. 

 

Velg en MMC Partner som kan hjelpe deg videre. Ta kontakt på skjema, epost eller telefon. Kontakt oss

 

Våre hovedtjenester sikter alltid mot å skape best mulig drift ved å avklare problemer og finne de beste løsningene.

  • Forretningsrådgiver som kjenner din bedrift

  • Kontrakter, protokoller og avtaler.

  • Skatt/avgift

  • Finansiering og kapitalutvidelse

  • Effektivisering og kostnadsreduserende tiltak

  • Controller

  • Valg av selskapsform og etablering av virksomhet

  • Omdannelse av selskap herunder skattefri omdannelse

  • Eiendomstransaksjoner

  • Kjøp og salg av virksomhet

  • Organisering

  • Fisjon/fusjon

  • Verdsettelse

  • Due Diligence

  • Generasjonsskifte

 

En rekke rådgivningstjenester innen hvert av områdene:

Finans

  • Corporate finans

  • Kapital finansiering

  • Risikokapital - Kapitalutvidelse

  • Finansiell restrukturering

 

Når din bedrift trenger lån for å finansiere store innkjøp, vil en MMC Partner kunne bistå deg.
Det er viktig å presentere bedriften på en riktig måte når man søker om lån. Dette bedrer bankens inntrykk av din bedrift, og banken føler seg mer komfortabel med å låne ut penger.
Har bedriften en god presentasjon av sin investering, vil banken føle mindre risiko, og lånebetingelsene vil kunne bli mer gunstig

  • Analyse av markedet og muligheter
  • Tiltak for å økt mulighetene
  • Intern risiko
  • Ekstern risiko
  • Sikkerhets risiko
  • Finansiell risiko
  • Ekstern konsulent/rådgiver  
  • Tilrettelegging for ekstern finansiering eller EK utvidelse  
  • Bistand med hele eller deler av  finansiering/refinansiering prosessen

  

Skatt/avgift  

 • Personskatt 

 • Merverdiavgift 

 • Arbeidsgiveravgift

 • Næringsskatt

 

Firmaetablering

Har du planer om å starte ditt eget firma?
Hos en MMC kan du få all den bistand du trenger for å etablere et nytt firma.
Vi hjelper til med stiftelse av aksjeselskap, ansvarlige selskap og enmannsforetak.

  • Vurdere selskapsform

  • Bistand til stifterne ad. navn, formål, roller, signatur, prokura, styret, krav mm

  • Utarbeidelse av dokumenter

  • Aksjonæravtale

  • Protokoller

Ved etablering av aksjeselskap skal det utarbeides stiftelsesdokument, vedtekter, aksjeeierbok og hovedblankett til Brønnøysundregisteret.
I samarbeid med en MMC Partner får du utarbeidet alle disse dokumentene samt rådgivning i tilknytning til etableringen.

 

Verdivurdering 

  • Avklare hvilke type verdivurdering

  • Forhold som påvirker verdien  

  • Tillettelegging

  • Utarbeidelse av verdivurdering  

  

Due Diligence

  • Avklarte type due diligence

  • Gjennomgang kjøpsavtale og grunnlag for kjøp 

  • Kontroll - gjennomgang - revisjon

  • Konklusjon - avviksrapportering

 

Controller

  • Regnskap / økonomi / revisjon

  • Rutiner / prosesser

  • IT

  • Prosjekt

 

Last ned brosjyre:
Lønnsomhet uten grenser innen MMC Forretningsrådgivning