Dette bør du være klar over

Selger du varer eller tjenester hvor kunden gjør opp umiddelbart ved bruk av kontanter, betalingskort eller betalingsløsninger på mobil,
må du rette deg etter de nye kravene.
Fra 1 januar 2019 skal bokføringspliktige registrere og dokumentere kontantsalg ved bruk av godkjent kassasystem (produkterklært kassasystem).

Det finnes:
1. Unntak fra kravet om kassasystem for noen
2. Egne regler for noen bransjer

Har du spørsmål?