Hva er en en forretningsfører ?

I selskapet / borretslag som ikke har daglig leder er det ofte en "arbeidende" styreleder i tillegg til forretningsføreren.
Den "arbeidende" styreformann legger inn utlegg, godkjenner faktura, kommer med grunnlag/utkast budsjett og gjennomfører styremøter

Ofte har daglig leder i SMB selskaper så mye arbeid med daglig drift at en velger å ha en "forretningsfører" som avlaster daglig leder.

Oppgavene til forretningsfører i selskaper varierer, men består hovedsaklig i:
- Regnskap
- Lønn
- Betaling
- Fakturering
- Styringsverktøy
- Pliktig regnskapsrapportering
- Årsoppgjør
- Budsjettering
- Bistå i styret (styresekretær)
- Bistår i generalforsamling