Årsoppgjør kan være et viktig verdidokument

Mange ledere kjenner ikke til fordelene med et godt og gjennomarbeidet årsoppgjør,
og ender opp med en teknisk utarbeidelse av dokumentene og skjemaene.
Det kan medføre at viktige verdier i bedriften ikke kommer tydelig nok frem.
Årsoppgjøret er bedriftens fingeravtrykk, noe som kan være forskjellen mellom Nei og Ja
i en låneforespørsel / leverandørkreditt / kapitalutvidelse. 
Årsoppgjøret er også sentralt når styret etter aksjeloven § 3-4 skal vurdere
om selskapet har forsvarlig egenkapital,
De fleste trenger bistand til en gjennomgang som gir et riktigere bilde av selskapets drift og verdier.

 

Hva er en teknisk utarbeidelse av årsregnskapet ?

Teknisk utarbeidelse av ligningspapirer og årsoppgjør er den enkleste måten å gjennomføre årsregnskapet på.
Da brukes det grunnlaget kunden eller regnskapsfører har oversendt til å utarbeide regnskapet

Trenger du rådgivning til årsregnskapet ?

Bedriftens årsregnskap er "bedriftens fingeravtrykk". Det brukes av bank, kunder, leverandører med flere. En gjennomgang kan avdekke forhold som ville gitt et riktigere bilde av selskapets drift. Et godt og riktig årsoppgjøret kan være forskjellen mellom Nei og Ja i en lånesituasjon eller i forhold til en leverandørkreditt.

Din saksbehandler har registrert alle dine regnskapsdata gjennom året. Det gir han/henne de beste forutsetning

Del 1 - Skattemelding for næringsdrivende

Når virksomheten er regnskapspliktig må selskapet levere skattemelding til Skatteetaten
1. Skattemelding for enkeltpersonforetak
2. Skattemelding for næringsdrivende

De 3 vanligste er :
- Aksjeselskaper
- Selskaper DA / ANS
- NUF

Del 2 - Årsregnskap er bedriftens offisielle regnskap i slutten av regnskapsåret

Årsregnskapet sendes til Regnskapsregisteret. Har selskapet utarbeidet årsberetning skal denne vedlegges

Årsregnskapet inneholder resultatregnskap, balanse, noter og eventuelt en årsberetning

 

Del 3 - Årsregnskap konsern

Konsernregnskap blir i enkelhet utarbeidet med å slå i sammen tallene fra de forskjellige årsregnskapene (Gjelder de selskap en eier over halvparten av aksjene i ett eller flere ander selskaper).
Små konsern kan velger bort denne muligheten. (de står fritt til å bestemme dette selv)

Uansett vil vi anbefale alle små konsernselskaper å ta en vurdering på om det er smart å benytte seg av unntaksregelen.

Årsregnskapet for konsern inneholder resultatregnskap, balanse, felles noter og eventuelt kontantoppstilling og en årsberetning