Nye hovedbilder3

Mange kjenner ikke godt nok de lovene, reglene og fordelene som gjelder bedriften til daglig og privat personer (styremedlem, daglig leder og/eller eiere).
Her får du tips og viktig informasjon du bør kjenne til. Vi legger ut et tips hver måned, og
under finner du våre tips for de siste 3 månedene. 

 


Lønnsområde er kanskje mer omfattende enn du tror

Det har kommet nye lovregler til lønnsområdet de senere årene. Det gjelder:

1. Mer detaljert A-melding
2. Arbeidsreiser som en del av arbeidstiden
3. Reise og diett og eventuell beskatning av dette
4. Goder du har i arbeidet som det eventuelt skal trekkes skatt av
5. Skattetrekk for utenlandske statsborgere

Har du spørsmål?

 

 

 

Driver du smart nok ? 

Det er nesten ubegrenset med muligheter til å drive smartere, og dermed mer lønnsomt.

Ut fra min erfaring har de fleste bedriftene behov for å jobbe med
- Kostnadsstyring
- Driftseffektivisering
- Selskapets likviditet
- Kvalitetsforbedringer
- Forretningsutvikling

Vi starter med de behovene du har som koster minst og tar kortest tid.

De bedriftene som kommer best ut er de som benytter seg av økonomisk bistand.
Dessverre er det mange småbedrifter som sparer seg til fant.

Her er de viktigst tipsene for å drive smartere, tryggere og med bedre lønnsomhet.

Har du spørsmål?

 

 

 

Den teknologien som løser flest problemer og gir best resultat

De fleste bedrifter skaffer seg ny teknologi uten en foregående strategisk analyse av hva de faktisk kan dra fordeler av.
Det kan medføre at en bedrift bruker mer tid og ressurser enn nødvendig på å fremstille et produkt eller en tjeneste.

Hvilke forbedringsmuligheter har du? Prøv å gi svar på følgende spørsmål:
1. Hvor kan du redusere tidsbruk?
2. Hvor kan du redusere vareforbruket?
3. Hvordan kan heve kundeopplevelsen?
4. Hva kan gjøre dine produkter og tjenester billigere?
5. Hvordan kan du gjøre din bedrift mer lønnsom og styrke konkurranseevnen?

Svarene på disse spørsmålene dreier seg egentlig om hvilke teknologiske løsninger du velger. Det handler om å ha en gjennomtenkt strategi. Mangler du den kan valgene bli dyre i lengden.


Har du spørsmål?
 

Velg riktig rådgiver

Mange bedrifteiere vet ikke om hvordan de kan forbedre lønnsomheten og økonomien i bedriften.
Vi har spisskompetanse på lønnsomhetsforbedring.


Har du spørsmål?