Nye hovedbilder3

Mange kjenner ikke godt nok de lovene, reglene og fordelene som gjelder bedriften og privat personer (styremedlem, daglig leder og/eller eiere).
Her får du tips og viktig informasjon du bør kjenne til. Vi legger ut et tips hver måned, og
under finner du våre tips for de siste 3 månedene + månedens tips. 

 

 

 

Hva skjer med en bedrift som ikke er "grønn" nok?

Du kommer til å merke store fordeler av å gjøre bedriften så grønn som mulig. Myndigheter har satt høye mål for utslippsreduksjoner.
Det vil du merke et økende press på i form av endringer i lover og regler, etterspørsel fra kunder og betingelser som banker og investorer vil stille.
Det vil derfor være en stor fordel å være i forkant av utviklingen.

Still deg dette spørsmålet: Hva er på gang og hvordan vil det berøre markedet og min bedrift?
Vi ser allerede at kunder foretrekker å handle med bedrifter som viser samfunnsansvar og tar det grønne skiftet på alvor.
Du kan oppleve at banker avviser lånesøknaden, eller gir deg mye dårligere betingelser.
Du vil også oppleve at investorer som tenker langsiktig ser et et stor potensial med din bedrift eller ser at du ikke vil klare å ta bedriten gjennom det grønne skiftet.
Hvordan tror du dette blir om 4-5 år? Har du en fremtidsrettet forretningsplan? 
Det kommer til å gå fort.

Har du spørsmål?

 

 

 

 

Det er mye å passe på med ansatte

Det gjelder for eksempel krav om skriftlige arbeidsavtaler og vurdering av om gaver er skattepliktige. 
I tillegg har vi krevende regler for oppfølging av sykemeldte og hva som gjelder ved permitteringer og oppsigelser.
Alt i alt har vi så mange bestemmelser for ansatte at det er vanskelig å holde oversikten.

Har du spørsmål? 

 

 

 

 

 

Er det enkelt å føre regnskapet selv?

Mange starter med å føre selv men oppdager etter hvert at det blir komplisert. 3 av 4 bedrifter har derfor valgt å få hjelp av ekstern regnskapsfører.
Det skyldes at regnskapsføring for din bedrift kan handle om mer enn føring av kostnader og inntekter.
Det kan f.eks være lønnsområdet, utfordringer på skatt og avgift, og kjennskap til det omfattende regelverket for regnskapsføring
La meg ta noen eksempler. Noen bedrifter selger varer og tjenester med direkte oppgjør. Da må disse transaksjonene registreres i et godkjent kassasystem.
Mange bedrifter har behov for å sende faktura til sine kunder. Da er fakturaen et bilag til regnskapet.
De bedriftene som har ansatte må innom lønnsområdet (Nav/sykefravær, reiser og utlegg, ferie og fravær, timeregistrering) før dette kan registreres i regnskapet.
Husk at det er din regnskapsføring som danner grunnlaget for ditt styringsverktøy og for skattemeldingen og årsregnskapet. Det må være nøyaktig.

 

 Har du spørsmål?

 

 

 

Du kan minst doble bunnlinjen

Mange bedrifter er fornøyd med å sitte igjen med resultater på 5 - 10 % av omsetningen.
Her kan bedriftene gå glipp av store muligheter til å øke fortjenester og dermed bunnlinjen. 
Det mest opplagte man kan gjøre er å sørge for at manuelle rutiner blir automatisert.
Det gjelder for eksempel fakturering og betalinger. Kostnadsbesparelsen kan bli betydelige.
Vi har eksempler på flere kunder som har oppnådd gode besparelser.

Har du spørsmål?

 

 

Lønnsomhet_M_tips_1920x1080_NY2.jpg


Velg riktig rådgiver

Mange bedrifteiere vet ikke om hvordan de kan forbedre lønnsomheten og økonomien i bedriften.
Vi har spisskompetanse på lønnsomhetsforbedring.

"Lønnsomhet uten grenser" er vårt forretningskonsept og motto.
Et forretningskonsept som kan brukes i alle bransjer.

Har du spørsmål?