Nye hovedbilder3

Mange kjenner ikke godt nok de lovene, reglene og fordelene som gjelder bedriften og privat personer (styremedlem, daglig leder og/eller eiere).
Her får du tips og viktig informasjon du bør kjenne til. Vi legger ut et tips hver måned, og
under finner du våre tips for de siste 3 månedene. 

 

 

 

 

Er det enkelt å føre regnskapet selv?

Mange starter med å føre selv men oppdager etter hvert at det blir komplisert. 3 av 4 bedrifter har derfor valgt å få hjelp av ekstern regnskapsfører.
Det skyldes at regnskapsføring for din bedrift kan handle om mer enn føring av kostnader og inntekter.
Det kan f.eks være lønnsområdet, utfordringer på skatt og avgift, og kjennskap til det omfattende regelverket for regnskapsføring
La meg ta noen eksempler. Noen bedrifter selger varer og tjenester med direkte oppgjør. Da må disse transaksjonene registreres i et godkjent kassasystem.
Mange bedrifter har behov for å sende faktura til sine kunder. Da er fakturaen et bilag til regnskapet.
De bedriftene som har ansatte må innom lønnsområdet (Nav/sykefravær, reiser og utlegg, ferie og fravær, timeregistrering) før dette kan registreres i regnskapet.
Husk at det er din regnskapsføring som danner grunnlaget for ditt styringsverktøy og for skattemeldingen og årsregnskapet. Det må være nøyaktig.

 

 Har du spørsmål?

 

 

 

Du kan minst doble bunnlinjen

Mange bedrifter er fornøyd med å sitte igjen med resultater på 5 - 10 % av omsetningen.
Her kan bedriftene gå glipp av store muligheter til å øke fortjenester og dermed bunnlinjen. 
Det mest opplagte man kan gjøre er å sørge for at manuelle rutiner blir automatisert.
Det gjelder for eksempel fakturering og betalinger. Kostnadsbesparelsen kan bli betydelige.
Vi har eksempler på flere kunder som har oppnådd gode besparelser.

Har du spørsmål?

 

 

 

 


Lønnsområde er kanskje mer omfattende enn du tror

Det har kommet nye lovregler til lønnsområdet de senere årene. Det gjelder:

1. Mer detaljert A-melding
2. Arbeidsreiser som en del av arbeidstiden
3. Reise og diett og eventuell beskatning av dette
4. Goder du har i arbeidet som det eventuelt skal trekkes skatt av
5. Skattetrekk for utenlandske statsborgere

Har du spørsmål?

 

Velg riktig rådgiver

Mange bedrifteiere vet ikke om hvordan de kan forbedre lønnsomheten og økonomien i bedriften.
Vi har spisskompetanse på lønnsomhetsforbedring.

"Lønnsomhet uten grenser" er vårt forretningskonsept og motto.
Et forretningskonsept som kan brukes i alle bransjer.

Har du spørsmål?