Kjøp eller salg av bedrift ?

Vi hjelper deg med kjøp og salg av  bedrift. 

Det er mye av samme fremgangsmøte ved:

- Kjøp eller salg av bedrift
- Kjøp eller salg "innmaten" i bedrift
- Kjøp bygg eller eiendomselskap

men det er likevell forskjell på hvordan dette skal behandles. og dermed hva du bør kjenne til. 
Vi nevner nedenfor et nyttig tips som gjelder vellykket kjøp av bedrift

 
 
 

 

Hvordan sikre deg et vellykket kjøp av bedrift  

Skal du gjøre et vellykket oppkjøp er det mange viktige punkter å tenke på. Vi vil fremheve noen:
1. God skriftlig dokumentasjon
2. En grundig avtale
3. Selskapsgjennomgang (due dilligence). 

Hvorfor en selskapsgjennomgang viktig før oppgjøret? Selskapsgjennomgangen skal kontrollere at de verdiene av det du har kjøpt er tilstede. Når en kjøper aksjene i et selskap overtas bedriften med ansatte, gjeld, garantier, regnskap og skattemessige forhold, kunder, garantiforpliktelser, eiendeler m.v. Dessverre er det ikke sjelden at det avdekkes avvik mellom det som er lovet og det som virkelig er til stede i bedriften. Da er det viktig å forhandle om dette før oppgjøret gjennomføres.
Vær klar over at en selskapsgjennomgang er mer omfattende enn det som er beskrevet her.

Har du spørsmål?