En enkel suksessformel

En enkel suksessformel og la deg ikke bli friste til å gå utenom den.
Formelen må være basert på:

1. Hva kan vi bli riktig gode på?
2. Hva brenner vi for, er opptatt av?
3. Hva har vi av ressurser og verdier ?
4. Hva får kassaapparatet til å "plinge" ?

Har du spørsmål?


Seer vi alle ressursene og verdier selskapet har i dag?

De totale ressurser og verdier i et selskap kan være vanskelig å "se" og dermed regne med.

Vi laget en verdikjedekonsept med gjennomprøvde metoder. Kort fortalt er det inndelt i 4 nivået, der hvert er et selvstendig forretningsområde. 
Hele metodikken fungerer optimalt der regnskapsproduksjon, økonomiske analyser, beslutninger og rapportering bygger på solide fundamenter, og som i tillegg skaper verdigrunnlaget for neste nivå.
Det optimalet er at selskapet har løpende kontroll på slike ressurser og verdier. Det gir mange fordeler.

Alle verdier og ressurser som en bør regne med, ikke bare de som fremkommer i det ordinære regnskapet:

Eksempler på ressurser og verdier:
- Grunnverdier i eiendeler og utstyr (skjulte verdier)
- Verdier i kunnskap og kompetanse
- Kapital / finans 
- Avtaler