VÅRE GRUNNVERDIER

Nær - Ærlig - Omsorgsfull

 

VÅR IDENTITET

Sammen om å skape bedre bedrifter

VÅRT CREDO - VI TROR PÅ Å SKAPE VERDIER SAMMEN MED KUNDEN

Vi tror at MMC konseptet anvendt i et metodisk og målrettet samarbeid med kunden i hele verdikjeden, øker verdiene og skaper vekst

 

VÅRT KUNDELØFTE

Vi skal skape verdier for kundene ved å være den viktigste leverandøren i kundens verdikjede

Vi skal skape effektiv forretningsførsel som fjerner tidstyver og unødvendige kostnader, og effektiviserer administrative systemer

Vi skal styrke bedriftsøkonomien og gi gode forretningsmessig råd på områder som gir bedre beslutningsunderlag og styrker konkurranseevnen

Vi skal bistå i forretningsutvikling og finne de mest fordelaktige tiltakene