Når du skal fakturere 

For at en faktura skal være lovelig

1. Faktura er et betalingskrav som sendes til kjøper etter at en vare eller tjeneste er levert. Det mulig å sende a kontofaktura før varen er levert.

2. En lovelig faktura må inneholde:
- Faktura nummer
- Fakturadato
- Selger navn, adresse og org.nummer
- Kjøper navn, adresse og org.nummer
- Bruk av fakturasystem som tildeler fakturanummer som ikke kan overstyres. (Ikke lov å bruke feks Word)

3. Efaktura kan også benyttes til privatpersoner med nettbank 

Vi tilpasser rutinene til kundens behov 

Vi hjelper med utfakturering.
Velger kunden å fakturere selv, kan regnskapssystemet elektronisk lese inn dataene fra de fleste fakturasystem. Hovedpoenget med dette er at fakturaene kun trenger å registreres en gang.
Dette er både tids- og kostnadsbesparende.

Blir faktureringen overlatt til regnskapskontoret, tar vi også foreta purring, renteberegning og oversendelse til inkasso.

Når kundene tegner en OCR-avtale med sin bank vil regnskapskontoret kunne hente innbetalingene elektronisk. Dette fører til at regnskapet til enhver tid kan være oppdatert.
Slike automatposteringer er både tids- og kostnadsbesparende for deg som regnskapskunde.
Her finnes mange systemer og