Hensikten med MMC forretningskonsept er å hjelpe bedriftskunder til bedre lønnsomhet og smartere drift.
Vi har strukturert det i 4 forretningsområder, som er:

  • Regnskap- og Forretningsførsel

  • Regnskapsrådgivning og IT

  • Forretningsrådgivning

  • Ledelse og Forretningsutvikling

Det er et fleksibelt konsept som tar bedriften til det lønnsomhetsnivået du ønsker og er klar for. Det er opp til deg.

 

Fremtidens forretningsplattform er transparent, helhetlig, fleksibel og lønnsomhetsutviklende.

De fleste selskapene ønsker å øke sin bunnlinje, og det er mange delmål som skal på plass for å løfte resultatene til ønsket nivå.

Fremtidens forretningsplattform skaper trygghet, samhold og arbeidsglede. Den er til for kundens behov og vil i sum gi bedre lønnsomhet.

MMC AS har i sammen med MMC Gruppen utviklet en forretningsplattform med tilhørende metoder og verktøy, kalt MMC Konseptet.

 

MMC Konseptet har mange bruksområder:

Plattform for å sikre helhetlig og effektiv forretningsdrift

Plattform for forbedring og effektivisering

Plattform for ledelsesverktøy for styring og kontroll av virksomheter

Plattform for organisasjonsutvikling

Plattform for konsepter og forretningskonsepter