Bedre oversikt gir økt fortjeneste

Regnskapet er en av livsnervene til bedrifter. De fleste bedrifter bygger sine økonomiske beslutninger på grunnlaget som kommer fra regnskapsfører. Det er derfor viktig at regnskapsarbeidet blir utført etter en gitt kvalitetsmessig standard.

Du tjener på større effektivitet

Vi jobber etter en metode som effektiviserer arbeidet, samtidig som det garanterer deg en kvalitet på tjenestene du får utført. Du for frigjort ressurser til å realisere drømmen din og/eller mer tid til andre viktige oppgaver.

Hva er regnskap?

Bedriftens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld er systematisk registrert. Her fremkommer oversikt over den økonomiske situasjonen.


Omfanget av et regnskapsoppdrag

Det er mange forhold som påvirker omfanget. Vi nevner:

Har selskapet kontantomsetning ?
Varesalg ?
Varebeholdning ?
Hvordan skjer bokføringen ? 
Ansatte ?
Periodiseringer ?
Prosjektregnskap ?
Faktura ?
Betaling ?
Reise ?
Pliktig regnskapsrapportering ?
Perioderapporter ?
Låneforhold ?
Avskrivninger ?
Privatuttak ?
Avstemminger ?

Nedenfor viser vi et tips som gjelder Bokføringsplikt - Revisjonsplikt - RegnskapspliktHar jeg bokføringsplikt - regnskapsplikt - revisjonsplikt?

Bokføringsplikt betyr at du må føre løpende oversikt over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld.
Regnskapsplikt betyr at du er bokføringspliktig og må levere et fullstendig årsoppgjør.
Revisjonsplikt betyr at ekstern revisor må godkjenne årsregnskapet

De aller fleste selskapene er bokføringspliktige, men det finnes noen få fritak for personlige næringsdrivende.
Det er organisasjonsformen og størrelsen på virksomheten som avgjør om den er regnskapspliktig. Alle aksjeselskaper er for eksempel regnskapspliktige. Små enkeltpersonforetak har normalt ikke regnskapsplikt
De fleste små selskaper har ikke revisjonsplikt, men vær klar over selskapet ditt kan vokse inn i revisjonsplikten. Det blir vurdert ut fra omsetningen, antall ansatte eller balansesummen.