Trenger jeg prosjektregnskap?

Føring av prosjektregnskap er ikke nødvendigvis noe du velger selv, men noe du kan være pålagt å føre. Et prosjektregnskap skal vise alle inntekter og kostnader for et oppdrag eller prosjekt.
Det gir skattemyndighetene et grunnlag for kontroll. Dessuten gir det grunnlag for utbetaling av Skattefunnmidler.

I tillegg kan du selv velge å opprette et prosjektregnskap for å gi deg selv et bedre styringsverktøy. Fordelen er at du da lettere ser hva du tjener og taper penger på.

Har du spørsmål?