Ordet Franchise

Bare ordet franchise sprer glede, oversatt til norsk: FRI eller FRIHET  

"Ordet franchise kommer fra fransk og betyr fri eller frihet - ganske passende for franchisekonseptet.
Som franchisetaker er du nemlig din egen sjef, du etablerer din egen virksomhet som en del av et større konsept.
Du kommer enkelt og trygt i gang da du får opplæring, støtte og bistand fra franchisegiver." sitat fra Børge Nilssen

Hva er Franchise?

Franchise er en metode (konsept) for distribusjon av helhetlige forretningskonsepter.
Dette skjer gjennom et avtalefestet og tidsbestemt partnerskap mellom to selvstendige partner.
De forretningsmetoder/varemerker og knowhow, nøyaktig sammensatt med ulike tjenestekategorier, som disponeres og administreres av Franchisegiver.
Ovennevnte benyttes av Franchisetaker til drift av lokal enhet som er en del av Franchise kjeden. Nettverket består av alle deltakende Partner.
Les også om franchisepakken (krever pålogging - ta kontakt)

Hvem passer MMC Franchisekonsept for? 

De som vil jobbe kundesentrisk på vår grunnmur, i et kjedefellesskap basert på kunnskapsdeling, hjelp og støtte mellom franchisebedriftene

Våre helthetlige forretningskonseptene er innen:

  • Regnskap- og Forretningsførsel
  • Regnskapsrådgivning og IT
  • Forretningsrådgivning
  • Ledelse og Forretningsutvikling

Hvordan skal den etableres?

Vi skal bygge Norges største rådgivningskjede, med unike forretningskonsept til regnskapsbransjen. Herunder andre som ønsker å etablere seg i samme bransje.

Mye av etableringen vil derfor skje fra regnskapsbransjen, og veien til å bli en MMC Partner gjennom følgende:

1. Presentasjon/gjennomgang av franchisekonseptet

2. Søkeprosess

  • Sjekk våre minimumskrav

  • Avklar finansiering eventuell med bank

3. Gjennomgang av hele franchisesystemet

4. Kontrakt signering og betaling

5. Start programmet

6. Implementering og drift

Hvordan skal den drives:

Den skal drives under varemerke MMC Partner og symbolet trekant m/skygge

Om driften på dette nivået i prosessen viser vi til informasjon om franchisepakken

Videre vil gi tilgang MMC franchisemodell for verdiøkning viser hvordan den skal drives og arbeidsdelingen mellom franchisegiver og franchisetaker.

Senere i prosessen går vi igjennom våre MMC Konseptmodell for verdiøkning.  

Nettsted

Vi viser til andre opplysninger på dette nettstedet - www.mmcpartner.no 

Vi gir mer dyptgående informasjon desto lengre en er kommer i prosessen for å bli franchisetaker.

Interesserte tar kontakt, pr. epost, kontaktskjema eller telefon.

Mye av informasjonen ligger tilgjengelig på WEB, og vi kan gi deg brukernavn og passord. En presentasjon pr. telefon eller i møte er å foretrekke, da kan vi gi en grundigere innføring og besvare på spørsmål.