Er gjeldsbelastningen blitt for stor?

Gjeldsbelastningen kan også føles for stor bedriften eller privat, fordi det tidligere er valgt dårlige løsninger.
Det er mange ulike løsninger som kan velges, men først må vi få oversikt over hvordan
bedriften eller personen har det i dag (nåsituasjon). 


Nedenfor gir vi et tips om hvordan er kan starte arbeidet for å finne en bedre løsning.

 


Er gjeldsbelastningen blitt for stor?

Gjeldsproblemer påvirker produktiviteten og hemmer verdiskapning for alt dreier seg om økonomisk overlevelse.
Få raskt oversikt over situasjonen ved å gjennomgå disse punktene.

1. Lag en oppstillingen over dagens inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler.
2. Vis hvordan denne oppstilling vil endres de neste 3 årene.
3. Hva har særlig påvirket denne gjeldsbelastningen?
4. Hvor stor er markedsverdiene på eiendelene i forhold til gjelden?
5. Hvilke løsninger ser du?
6. Prioriter de viktigste tiltakene og vurder eksperthjelp.

Har du spørsmål?