Blank artikkelBlank artikkel

Fokus på bærekraft

Det er viktig for bedriften, samfunnet og ansatte.
Arbeidet starter på "toppen" i bedriften med en bærekraftig foretningsmodell.
Vi vet allerede at kunder og kapital stiller krav, og det kommer mer.

Nedenfor vedlegger vi et tips om bærekraft


Hva skjer med en bedrift som ikke er "grønn" nok?

Du kommer til å merke store fordeler av å gjøre bedriften så grønn som mulig. Myndigheter har satt høye mål for utslippsreduksjoner. Det vil du merke et økende press på i form av endringer i lover og regler, etterspørsel fra kunder og betingelser som banker og investorer vil stille. Det vil derfor være en stor fordel å være i forkant av utviklingen.

Still deg dette spørsmålet: Hva er på gang og hvordan vil det berøre markedet og min bedrift?
Vi ser allerede at kunder foretrekker å handle med bedrifter som viser samfunnsansvar og tar det grønne skiftet på alvor. Du kan oppleve at banker avviser lånesøknaden, eller gir deg mye dårligere betingelser. Du vil også oppleve at investorer som tenker langsiktig ser et et stor potensial med din bedrift eller ser at du ikke vil klare å ta bedriten gjennom det grønne skiftet. Hvordan tror du dette blir om 4-5 år? Har du en fremtidsrettet forretningsplan? 
Det kommer til å gå fort.

Har du spørsmål?