Hvorfor bruke MMC:

 • Erfarne konsulenter med bransje og forretningsforståelse
 • "Best praksis" - Vi vet mye om "best praksis" i din bransje eller selskaper det er naturlig å sammenligne seg med.
 • MMC Metoden som gir raske resultater.
  • Dette er metoder som gjør det enklere:
   • å identifisere problemet og årsaken.
   • å gi anbefalinger/forslag til løsning
   • å implimentere løsningen
 • MMC Konseptet sørger for at kompetansen blir igjen selv om oppdraget er avsluttet