For oss er det viktig å gi råd om både det som er den korrekte skatte- og avgiftstilpasningen,
og det som kan være fordelaktig for bedriften.
Når vi jobber med lover og regler er det alltid i kombinasjon med hva som er god økonomi for bedriften og eierne.

Når vi jobber med bedriftsbeskatningen er det særlig 3 ting vi ser etter: Er det spesielle lovkrav til aktuell sak,
er saken godt nok opplyst og berører den flere enn selskapet  feks. ansatt og/eller eier/aksjonær.

Her har du et tips som kombinerer skatteregler med god bedrifts- og privatøkonomi

 

 

Holdingselskap gir skattefordeler

Et holdingselskap eier aksjer i ett eller flere selskaper. Det gir følgende fordeler:

1. Skattefordeler 
2. Risiko begrensning 
3. Enklere ved salg av foretak
4. En sparebøsse  som er "skattefri"
5. Det gir anledning til overføring av penger, driftsmidler
    eller andre aktiva vederlagsfritt til andre selskaper i konsernet. (konsernbidrag)
6. Med et aksjeselskap kan du lage en spesiell holdingsstruktur som gir store skattefordeler

Det er imidlertidig noen forutsetninger i de ovennevte punktene som du bør vite om.