Vi jobber med alt fra det enkle regnskapet til kompliserte forretningssaker som regnskap over landegrensene og konsern.
Når vi jobber med nye kunder er det særlig to ting vi ser etter: Er det spesielle lovkrav til regnskapsføringen,
og hvor effektive er de interne rutinene og systemene?

På den måten kan vi raskt avdekke hvor det er stort behov for å gjøre en innsats, og drøfte det med deg.
Når du formidler et akutt behov til oss, vil du alltid få en rask tilbakemelding som viser at vi er på saken.

Vi har laget mange nyttige kundetips som formidler en del vanlige utfordringer mange bedrifter har.
Her er ett av dem som er knyttet til regnskap.

 

 

God regnskapsskikk gir en bonus

Du har mye å tjene på å drive firmaet etter god regnskapsskikk.
Sjekk det nærmere med din regnskapsfører. Hvis alt er i orden kan du oppleve følgende gevinster:

1. Slippe tidkrevende opprydding og brannslukning
2. Ikke komme i brudd med lover og regler som kan føre til gebyrer/straff
3. Unngå en negativ revisjonsberetning 
4. Unngå tidsklemme og et teknisk årsoppgjør
5. Redusere utgiftene til revisor