For mange vil det det være en god løsning å leie inn en økonomisjef.
Økonomisjefen ivaretar hovednerven i bedriften, som er å ha kontroll på den løpende økonomien og de økonomiske utsiktene.
Økonomisjefen sikrer de lovmessige og økonomiske styringsverktøyene for lederen og styret. Samtidig settes fokus på lønnsomheten.

Økonomisjefens hovedoppgaver:

- Ivaretar budsjettstyringen
- Har tilsyn med regnskap og bokføring
- Utarbeider styringsrapporter
- Utarbeider årsoppgjør
- Har god kjennskap til relevante avtaler
- Har god kjennskap til investeringer og planer for bedriftsutvikling 
- Utfører kostnadskontroll og analyser

Vi dimensjoner innsatsen på disse hovedpunktene etter dine behov.

Her er ett godt tips knyttet til økonomisjefens oppgaver 
 
 

Årsoppgjøret kan være et viktig verdidokument

Mange ledere kjenner ikke til fordelene med et godt og gjennomarbeidet årsoppgjør,
og ender opp med en teknisk utarbeidelse av dokumentene og skjemaene.
Det kan medføre at viktige verdier i bedriften ikke kommer tydelig nok frem.
Årsoppgjøret er bedriftens fingeravtrykk, noe som kan være forskjellen mellom Nei og Ja
i en låneforespørsel / leverandørkreditt / kapitalutvidelse. 
Årsoppgjøret er også sentralt når styret etter aksjeloven § 3-4 skal vurdere
om selskapet har forsvarlig egenkapital,
De fleste trenger bistand til en gjennomgang som gir et riktigere bilde av selskapets drift og verdier.