Bedriftens kapital kommer fra driften, investorer, offentlige tilskudd, bank/finans eller andre finansielle kilder.

Når vi som uavhengig rådgiver jobber med finansieringssaker er det særlig 4 ting vi ser etter:

- Hvor god er økonomien?
- Hvordan er bedriften finansiert i dag?
- Hvor god er likviditeten?
- Hva skal finansieres?

På den måten kan vi raskt avdekke hvor det er stort behov for å gjøre en innsats og drøfte det med deg.

Her er ett godt tips knyttet til finansiering.

 


Kan dine kapitalkilder forbedres?

Gode styringsrapporter kan avdekke ditt behov for kapitaltilgang.

Still deg disse spørsmålene:

- Hvordan er selskapet finansiert i dag ?
- Hvordan er egenkapitalen ? 
- Hvordan foretas periodiseringer ?
- Hvordan er likviditetsstyringen ? 

Dette er et spesialområde for vår rådgivning. Hvis du har orden på disse punktene skapes det tillitt overfor bankforbindelser og leverandører.