Det betyr at mulige utfall er gjennomtenkt og kalkulert, og tatt inn i avtalen.
Vi ønsker også å bistå i forhandlingene for å sikre en forutsigbar avtale.
Vi har flere eksempler på at det har vært til stor nytte for kundebedriften og eierne,
men også for å avklare avtalens virkning på privatøkonomien og det private ansvaret.

Vi anser disse avtaleområdene som de aller viktigst å gi råd om:

1. Forretningsavtaler
2. Selskapsavtaler / firmaetablering
3. Kjøp og salg av bedrifter
4. Lån og kausjoner
6. Arbeidsavtaler
7. Leieavtaler
8. Samarbeidsavtaler / franchiseavtaler
9. Aksjonæravtaler (forebygge aksjonærkonflikter)
10. Generasjonsskifte

Vi tenker også på Skattemeldingen som en forpliktende "avtale" med Skatteetaten. 


Nedenfor viser vi et av våre tips innenfor emne avtaler og økonomisk rådgivning 

 

 

 

Å slurve med skattemeldingen kan være en stor risiko for bedrift og person

De fleste er pliktig til å levere skattemelding, men nå er det blitt så enkelt at en kan glemme at ansvaret for skattemeldingen hviler på den enkelte skatteyter.
Det er mange vanlige og kjente inntekter og fradrag som trenger en gjennomgang og kontroll, men det er også andre saker som bør få en behandling

1. Aksjesparekonto
2. Sparing BSU
3. Pensjon (IPS)
4. Pensjon selvstendig næringsdrivende
5. Forskudd arv
6. Investeringer i oppstartbedrifter
7. Utleie
8. Pengegaver