Styrearbeid en formalsak og / eller kilde til verdiskapning og lønnsomhet ?

 

... vi hjelper deg med å få aksjeloven på plass som "styresekretær",
men det viktigste for oss er å bistå styret med å skape en bedre og mer lønnsom bedrift.
Når et styre er kilde til verdiskapning og lønnsomhet vil det gi store gevinster med enkle grep

 

Som styresekretær jobber vi med :

-Styrets årshjul
-Innkallinger
-Styreprotokoller
-Bidra til signering
-Oppfølging av saker
-Lovpålagt oppbevaring

Som styrets rådgiver for verdiskaping og lønnsomhet jobber vi særlig med:

-Proaktivt styrearbeid og styre som kilde for å nå eiernes mål 
-Mål for kundetiltrekning og konkurransefortrinn
-Mål for grønn etterlevelse
-Budsjettering fokusert på markedsmålene og målene for grønn etterlevelse
-Strategiske valg som organiserer ressurser og understøtter målene
-Lønnsomhets- og kostnadsanalyser
-Forsvarlig egenkapital og likviditetskontroll
 

I noen tilfeller kan det være aktuelt for oss å gå inn som aktivt styremedlem

 

Her har du et tips som kombinerer styre- og generalforsamlingsarbeid

 


Gjør styrearbeid og generalforsamlingsmøter grundig

Vær særlig oppmerksom på at utbytte og lån blir korrekt behandlet
Passe på at egenkapitalen er forsvarlig og likviditeten ikke er truet.

Her har vi trukket frem noen områder vi ser blir behandlet feil.
Det er selvfølgelig mange andre som også er viktig for styret og generalforsamlingen.

Vær nøye med styreansvaret. Det er lett å trå feil med uante konsekvenser for bedrift, daglig leder, eiere og styrerepresentanter