Det er opp til deg hvor lønnsom din bedrift skal være.

Når vi jobber med lønnsomhetsutvikling er det særlig 4 ting vi ser etter:
- mål og resultatstyring
- muligheter for kostnadsbesparelser
- hvilke ressurser som mangler
- "lavthengende" frukter hvor du raskt kan innkassere gevinstene

På den måten kan vi raskt avdekke hvor det er behov for innsats, og drøfte det med deg.

Her har du et godt tips knyttet til bedrifts- og lønnsomhetsutvikling

 


Skap gode resultater med forretningsforståelse 

God forretningsforståelse handler om innsikt i de driverne som skaper verdier i din bedrift, og dermed lønnsomhet.

Det handler om å lage et verdikart over virksomheten som viser de viktigste driverne. Det kan være:

1. Styre og strategi
2. Samspillet mellom styre og ledelse 
3. Kunde og markedsforståelse
4. Ansatteskundebehandling
5. Effektiv drift

Når du har laget ditt verdikart er du på god vei til en god helhetsforståelse over det som skaper de gode resultatene. 

   

 VI SKAL GJØRE LEDERNE SMARTERE OG FORRETNINGSLIVET ENKLERE !