Har bedriften behov for å permittere, bistår vi i slike saker