Prosesser mellom arbeidstaker og arbeidsgiver har formkrav i hht lovverk. Vi bistår i slike prosesser fra enkelt møter til å delta i hele prosessen.