Det er krav til arbeidsgiver om oppfølging av personer som er sykemeldt. Herunder oppfølgingsplan, egenmelding og håndtering av sykepengekrav mot NAV