Vi bistår med inn og utmelding av arbeidstaker i arbeidstakerregisteret.