Vi hjelper bedriftene med personalsaker. De fleste bedriftene har saker innenfor dette arbeidsområde,  også i små aksjeselskaper hvor kun daglig leder er ansatt.