Vi hjelper bedriftene med personalsaker. De fleste bedriftene har saker innenfor dette arbeidsområde,  også i små aksjeselskaper hvor kun daglig leder er ansatt.

personal.jpg 

  

Ad. Ansettelseavtaler

Alle ansatte skal ha en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen er ikke lik for alle, men er utformet etter type stilling m.v.

Ad. Inn og utmeldinger

Vi bistår med inn og utmelding av arbeidstaker i arbeidstakerregisteret.

Ad. Arbeidsreglement - Stillingsinstruks - Tauhetserklæring

Vi bistår med dokumenter og avtaler som arbeidsgiver ønsker eller må ha på plass.

Ad. Forsikringer

Administrasjon av forsikringer. Inn, utmeldinger og diverse endringer. 

Ad. Personalhåndbok

En personalhåndbok (perm) gir nyttig informasjon til arbeidstakeren og sparer bedriften for tidkrevende enkeltarbeid eller usikkerhet om hvordan bedriftens politikk er innenfor dette område.

Ved sykdom / permisjoner

Det er krav til arbeidsgiver om oppfølging av personer som er sykemeldt. Herunder oppfølgingsplan, egenmelding og håndtering av sykepengekrav mot NAV

Ad. Forhandlinger - Konflikthåndtering - Oppsigelse

Prosesser mellom arbeidstaker og arbeidsgiver har formkrav i hht lovverk. Vi bistår i slike prosesser fra enkelt møter til å delta i hele prosessen.   

Ad. Opphør av arbeidsforhold - Sluttattest

Vi bistår med dokumenter og sluttattest som arbeidsgiver ønsker eller må ha på plass.

Ved låneforhold

Lån mellom arbeidsgiver og avrbeidstaker skal dokumenteres skriftlig med låneavtale. I mange tilfeller forsømmes dette når det gjelder lederne i selskapet.

 

Ved permittering

Har bedriften behov for å permittere, bistår vi i slike saker