Ønsker du mer tid til din kjernevirksomhet...?
Da er en MMC Partner noe for deg. Vi kan hjelpe deg!Denne pyramiden illustrere at alle administrative nivå MÅ bli ivaretatt på en tilfredsstillende måte i alle organisasjoner.

Det er viktig for deg som kunde å vite hvilke administrative rutiner du kan behandle selv og hvilke rutiner det er best å få hjelp til. Kunder av en MMC Partner kan få hjelp på alle nivå i pyramiden.