Har bedriften vareforbruk, ferdig varer, varer under arbeid eller vare uttak til ledende personer? Vi kan bistå med informasjon og systemer.