Lån mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal dokumenteres skriftlig med låneavtale. I mange tilfeller forsømmes dette når det gjelder lederne i selskapet.