Et prosjektregnskap gir kunden oversikt over inntekter og utgifter på prosjektnivå. Det er valgfritt å benytte seg av prosjektregnskap, men myndighetene stiller krav til at enkelte bransjer benytter prosjektregnskap etter bestemte regler. Beløpsgrensen er p.t kr. 300.000 eksl. mva