Bedre oversikt gir økt fortjeneste  

Regnskapet er en av livsnervene til bedrifter. De fleste bedrifter bygger sine økonomiske beslutninger på grunnlaget som kommer fra regnskapsfører. Det er derfor viktig at regnskapsarbeidet blir utført etter en gitt kvalitetsmessig standard.

Velger du et MMC Partner kontor - får du ta del i et fellesskap som utfører de tjenestene du trenger innen regnskap og økonomi - utført etter MMC metoden med tilhørende verktøy og system.  

  

Du tjener på større effektivitet

Et MMC Partner kontor jobber etter en felles standard som effektiviserer arbeidet, samtidig som det garanterer deg en kvalitet på tjenestene du får utført. MMC Metoden og MMC Forretningskonseptene gjør at din partner får frigjort mer ressurser til å gi deg og din bedrift mer individuell oppmerksomhet.   

  

Tryggere, Bedre og Billigere  

Ved å benytte et MMC Partner kontor kan du nyte fruktene av en mer effektiv administrasjon, skreddersydde løsninger og den trygghet som et høyt faglig nivå gir. 

Din partner har tilgang til kompetanse, metode, et driftsopplegg og et nettverk med stordriftsfordeler.

 

 penger_og_regnskap.jpg

 

Ad. Kasse

Vi kan bistå med informasjon og systemer for de som har kassaomsetning .

Ad. Grunnlag

Grunnlaget for å utføre regnskapsarbeidet betyr mye for kvaliteten og effektiviteten. Vi har verktøy og systemer som kunden kan benytte, for at arbeidet skal følge standardiserte og dokumenterte rutiner.

Ad. Bokføring

Vi bistår med bokføringen.

Ad. Periodisering

Vi bistår med periodisering etter behov.

Ad. Avstemming

Vi utfører avstemmingene vanligvis hver periode og enkelte konti årlig.   

Ad. Prosjektregnskap

Et prosjektregnskap gir kunden oversikt over inntekter og utgifter på prosjektnivå. Det er valgfritt å benytte seg av prosjektregnskap, men myndighetene stiller krav til at enkelte bransjer benytter prosjektregnskap etter bestemte regler. Beløpsgrensen er p.t kr. 300.000 eksl. mva

Ved Reise

Det er krav til reiseregning. Reiseregningen brukes også i forbindelse med lønn/lønns og trekkoppgave.

Ad. Perioderapporter

Perioderapportene er viktig for deg. Derfor tilpasser vi disse etter dine ønsker. Vi benytter et rapport program som gir gode og lettforståelige rapporter.   

  

Ad. Merverdiavgift

Vi bistår med utregning av mva oppgaven og andre oppgaver i forbindelse med mva. 

Ad. Nærstående - låneforhold  etc

Lån mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal dokumenteres skriftlig med låneavtale. I mange tilfeller forsømmes dette når det gjelder lederne i selskapet.

Ad. Varer

Har bedriften vareforbruk, ferdig varer, varer under arbeid eller vare uttak til ledende personer? Vi kan bistå med informasjon og systemer.