Lønnskjøring er en tjeneste som er nært knyttet til regnskapstjenesten. En MMC Partner har programvare og faste rutiner for lønnskjøring.
Regnskapskundens oppgave blir kun å fakse eller sende e-post av lønnsgrunnlaget til MMC Partneren. MMC Partneren vil da lage til lønnslipper og bankliste som kan sendes regnskapskundens bankforbindelse.

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk blir for hver termin sendt inn elektronisk fra din MMC Partner. MMC Partner kan i tillegg på kundens oppfordring foreta betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
 
Lønns- og trekkoppgaver
Lønns- og trekkoppgave skal leveres innen 20. januar hvert år. Setter du ut lønnsarbeidet til en MMC Partner vil dette bli gjort automatisk. I forbindelse med utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver er det et utall av koder og regler å holde styr på. Dette vil dere nå slippe. Det betyr spart tid og frigjorte ressurser.