Settes faktureringen ut til din MMC Partner vil fakturaene automatisk oppdateres i regnskapssystemet.
Fakturagrunnlaget kan oversendes via faks eller e-post.

Velger kunden å fakturere selv, kan regnskaps-systemet til MMC Partneren elektronisk lese inn dataene fra ditt fakturasystem. Hovedpoenget med dette er at fakturaene kun trenger å registreres en gang. Dette er både tids- og kostnadsbesparende.

Blir faktureringen overlatt til regnskapskontoret, tar de seg også av alt som har med purring, renteberegning og oversendelse til innkasso.

Når kundene tegner en OCR-avtale med sin bank vil regnskapskontoret kunne hente innbetalingene elektronisk. Dette fører til at regnskapet til enhver tid kan være oppdatert. Slike automatposteringer er både tids- og kostnadsbesparende for deg som regnskapskunde.