Betalingsformidling

Mange bedrifter overlater til sin regnskapsfører å betale regninger. En MMC Partner sitter online med bankene og kan foreta betalingene på en mer effektiv måte.
Dette forenkler også selve regnskapsføringen ved at utbetalingene automatisk kan oppdateres i regnskapet.