raaggivningegg.jpg

Rådgivning

Gode rådgivere kan gi deg impulser og korreksjoner som kan gi din bedrift fremgang. En MMC Partner har kompetansen og ressursene som skal til for å være en god rådgiver. Når du får hjelp til å ta de rette skrittene, reduseres usikkerheten og du får frigjort mer ressurser til å utvikle din ide, ditt produkt.
 

  

Controller

MMC Partner kan tilby controllertjenester i din bedrift. Vi tilbyr løsninger hvor vi går rasjonelt gjennom administrasjonen av ditt firma på en rask og effektiv måte. Bakgrunnen for vår controller funksjon er at vi ønsker å gå stegvis gjennom ditt firma. All administrasjon i et firma bygger på små enkle oppgaver. Er det noen oppgaver som ikke fungerer tilfredsstillende vil dette gå ut over hele administrasjonen. Eksempler her kan være manglende rutiner, kompetanse og utstyr.  

 

Utvikling av rutiner

MMC Partner har lang og bred erfaring med oppbygning og til rette legging av administrative rutiner i bedrifter og regnskapskontor. Vi kan til rette legge rutinene dine, slik at administrasjonen av firmaet ditt tar begrenset med tid. Da kan du bruke mer tid på kjerne virksomheten…

 

Spesialkompetanse

MMC Partner vil til enhver tid ha de beste fagfolkene innen regnskap, økonomi, finans, kontroll og annet som berører driften av et selskap. I tillegg har vi tilgjengelig revisorer og jurister med ulik spisskompetanse.

 

Skattefradrag?

MMC Partner kan redusere skattebyrden for sine kunder ved å gi den rette veiledning gjennom fradragsjungelen. Skatteoppgjøret krever at man har kunnskap og innsikt i skattesystemet og -lovene. En MMC Partner har verktøy og ressurser tilgjengelig, slik at en MMC kunde ikke skal gå glipp av rettmessige skattefradrag. Skatteoppgjøret og bedriftens selvangivelse leveres til rett tid og sparer kunden for mange bekymringer.

 

Livskraftig drift

Gjennom en livskraftig drift vil du kunne nå ditt mål om et foretak som går med overskudd. En god rådgiver kan hjelpe deg å ta de rette skritt og gjøre de rette disposisjoner. Gjennom regnskapsanalyser kan vi gi tilbakemeldinger vedrørende driften. Tilstandsrapportene kan gi grunnlag for videre utvikling. Regnskapsanalysene forteller deg om bedriftens lønnsomhet, finansiering, likviditet og soliditet.