Å oppfylle bedriftens mål er en av ledelsens oppgaver. En viktig ressurs for ledelsen og styret, er en controller som hjelper med virksomhetsstyring. Controlleren er som oftest en økonomi og oppgavene løst ved hjelp av økonomiske mål.

En MMC Controller har høyere økonomisk utdannelse og lang erfaring, og bruker MMC metodikk. For bedrifter/organisajoner med spesielle behov tilbyr vi spesialtilpassninger.