Økonomistyring

En økonomistyring tilpasses her enkelt bedriften. Økonomistyringen favner mye, men hva er viktigst for din bedrift? Brukes den informasjonen som regnskapet gir?, styrer bedriften etter likviditet?, blir de utestående fordringer fulgt opp?, omløpshastigheten på varelageret?, hvordan driver andre bedrifter det er naturlig å sammenligne seg med? 
Det er styrets oppgave å påse at bedriften har en tilfredstillende økonomistyring. 

Økonomistyringen er å styre bedriftens økonomi og den har 2 hensikter.

Den ene er bedriftens krav til styringsverktøy og den andre er myndighetenes/samfunnets krav til innsikt, dokumentering og rapportering

Økonomirådgivning

MMC hjelper med økonomirådgivning og bistår kundene i ulike økonomispørsmål.
 
Økonomirådgivning kan være aktuelt i mange situasjoner. Det kan være økonomiske forhold ved driften som trenger en gjennomgang, behov for å finne årsaken til problemer, se nye muligheter, kostnadsbesparelser, omstilling m.v.


Vanskelige økonomiske forhold - Gjeldsforhandling - Gjeldsettergivelse

Om selskaper kommer i vanskelige økonomiske forhold er det påkrevd å handle straks. Vi bistår i slike saker.
 .