Vi leverer tjenester fra regnskap til styrerom

 

.... og er best på våre spesialområder i kombinasjon med hva som er
god økonomi for bedriften og eierne.

 

Mange ønsker hjelp til start av bedrift, regnskap og drift av selskap. Selskapet viktigste beslutninger bygger på et riktig og godt gjennomført regnskap som årsoppgjør, skatt og avgift m.v. 
For disse vil en god løsning være å bruke MMC "One Stop Shop" for ledere og aktive eiere.
Dette er en samling av noen av våre spesialområder og som vi skreddersyr etter kundens behov.

Våre 7 spesialområder som kan leveres i "pakker" eller hver for seg:

1. Regnskapsføreren ... som alltid er tilstede

2. Skatterådgivning ... her blir du tatt vare på

3. Økonomisjef ... vi skreddersyr denne kompetansen til ditt behov

4. Finansiering ... finn de beste finansløsningene

5. Bedrifts- og lønnsomhetsutvikling ... din lønnsomhet har egentlig ingen grenser

6. Styrearbeid

7. Avtaler og firmaetablering