MMC Partner AS

- et tverrfaglig ressurs og kompetansehus 

MMC Partner AS er et tverrfaglig ressurs- og kompetansehus innen samarbeid, utvikling og drift av forretningskonsepter for MMC Partnere.

MMC Partner AS distribusjon og administrere helhetlige forretningskonsepter gjennom Franchise, til SMB bedrifter som hovedsaklig arbeider med profesjonelle tjenester.

MMC Partner AS er tuftet på en velfungerende metode (MMC konsept). MMC Konseptet er utviklet og utprøvd gjennom de siste 30 årene.