MMC Advisor AS - Forretningsrådgivning

MMC Advisor AS arbeider med forretningsrådgivning. Mange av gründers/eierens/lederens roller blir ikke ivaretatt i vanlig forretningsrådgivning. MMC Advisor hjelper SMB med enkle og helhetlige løsninger. Våre rådgivere og samtalepartnere har lang erfaring innen regnskaps- og rådgivningsbransjen, og benytter MMC metoden som gir raskere målbare resultater.