Vi skal gjøre lederne smartere og forretningslivet enklere !

 

Oppnå bedre resultater ved vår verdi- og metodebaserte rådgivning

Små og mellomstore bedrifter mangler ofte interne ressurser. Derfor blir kjøp av ekstern rådgivning benyttet, med vekslende resultater.
Daglige leder og aktive eiere har ikke tidligere hatt tilgang til en tilbud og rådgivningmetode som er skreddersydd for SMB markedet.
Vår verdi- og metodebaserte rådgivning vil i sum føre til økt lønnsomhet for deg som kunde.
Metoden har høy effektivitet og dermed vil det også være lurt å få en enkel behandling på også små saker.
Hos partnerne finner du uavhengige rådgivere som benytter denne metoden. De har en helhetlig forretningsmessig forståelse
og tilgang til den fagkunnskapen du har bruk for både som bedrift, leder og privat.

Fremtidens forretningsplattform

Mange ledere opplever å komme i en tidsklemme når økte arbeidsoppgaver og krav tar mer av arbeidstiden.
Hos MMC Partner får du ta del i et fellesskap som utfører de tjenestene du trenger innen regnskap og økonomi. Alle tjenestene er satt i et oversiktlig system, som gjør det lett for deg som kunde å holde oversikten, følge lovverket, gi opplæring, foreta kontroller og tilby styre/ledelse et bedre beslutnigsgrunnlag. Partnerne vil gi deg gode og nødvendige oppdateringer og tilbakemeldinger.

MMC Partner setter en helt ny standard innen de tjenestene ditt firma har behov for innen regnskap, revisjon, administrasjon og rådgivning.

Skreddersydde løsninger

MMC Konseptet gjør det mulig for oss å skreddersy en løsning som passer din bedrift, din bransje og dine behov. Vi tilrettelegger og tilpasser hver enkelt tjeneste. Samtidig sikrer MMC Konseptet at ytelsen holder faglig høy kvalitet.

Skreddersømmen gir muligheter for å begynne med små effektive løsninger og bygge videre ut etter hvert. 

Jobb smartere!

Alt på et sted innen start, drift og ledelse av selskaper.
Ved å benytte en MMC partner kan du nyte fruktene av en mer effektiv administrasjon, skreddersydde løsninger og den trygghet et høyt faglig nivå gir.
Din partner har tilgang på kompetanse, et driftsopplegg, et administrasjonssystem og et nettverk med stordriftsfordeler.
Vårt vare merke symboliserer faglig dyktighet og høy kvalitet. En MMC Partner skal fange opp symptomer som tilsier justeringer i den økonomiske situasjonen. Uavhengig av firmaets størrelse skal vår kompetanse sikre deg juridisk og økonomisk presisjon i det utførte arbeidet.